Het wijkplatform is samen met bewoners in overleg met de gemeente over bedoelde problematiek.

Het is erg druk op de Haagsittarderweg/Selfkantstraat, een 30 km-zone. Met name tijdens de spitsuren. Het vermoeden bestaat dat de verkeersdruk onnodig hoog is als gevolg van weggebruikers uit de wijk welke andere opties als ontsluitingsweg mijden. Daarmee wordt gedoeld op de ontsluitingswegen via de Romeinenstraat en de Lange Voer, die voorzien zijn van de nodige verkeersremmende beperkingen. Dergelijke ontmoedigingen ontbreken nagenoeg op de Haagsittarderweg/Selfkantstraat. De Haagsittarderweg/Selfkantstraat kent een wegprofiel welk uitnodigt tot te hard rijden, met alle verkeersonveilige gevolgen vandien.

Met regelmaat wordt er door te snel verkeer geen voorrang verleend aan van rechts komend verkeer. Spiegels worden herhaaldelijk van auto’s gereden. Bewoners verplaatsen daarop hun auto’s naar al dan niet verharde voortuinen. Niet alleen schaadt dit het aanzicht van de straat maar ontbreken mede daardoor dit soort obstakels op de weg welke een afremmende werking hebben.

Er zijn meerdere doorsteken vanuit de wijk, waarbij de weg fungeert als oversteekplaats voor de jongste schoolgaande jeugd.

Verondersteld mag worden dat het wegbeeld ter plaatse in overeenstemming is met de ingestelde maximumsnelheid. De weg ontbeert echter een dergelijke inrichting.

Daarnaast ervaren meerdere bewoners, in de nabijheid van de t-kruisingen in de Haagsittarderweg/ Selfkantstraat, geluid- en met name trillingsoverlast als gevolg van voorbij denderend verkeer. Vooral lege en/of halflege vrachtwagens leiden tot trillingen en gevreesd wordt voor scheurvorming in de betreffende woningen. Oorzaak hiervan is het ontstane hoogteverschil tussen de klinkers op deze kruisingen en het aansluitende asfalt. Bij verschillend materiaalgebruik zal dit altijd blijven optreden. Het plegen van noodzakelijk onderhoud is onvoldoende en neemt dit niet weg. Dit vereist een structurele aanpak.

Als mogelijke oplossing wordt voorgesteld om de diverse t-kruisingen in deze weg op te hogen tot een groot verkeersremmend plateau. Een plateau waarvan de uitvoering het vereist om dit rustig te benaderen en af te rijden en daarmede nieuwe trilling- en geluidsoverlast te voorkomen. Dit eventueel in combinatie met oversteekplaatsen voor de schoolgaande jeugd. Meerdere voorbeelden hiervan zijn in aansluitende wijken toegepast.

By | 2017-07-04T11:54:20+01:00 juli 4th, 2017|Geen categorie|0 Comments