Loading...
De wijk 2017-06-30T10:35:42+01:00

Kenmerken van de wijk Kemperkoul

  • Kemperkoul is de grootste wijk in Sittard Oost: aantal inwoners : 6500; aantal woningen : 2675;
    er ligt een relatief groot percentage grondgebonden woningen (84%) en dus weinig gestapelde bouw (flats en appartementen); er liggen relatief veel koopwoningen.
  • Kemperkoul is een echte gezinswijk: percentage jeugdigen (0-24 jaar) is vrij hoog (34%) vergeleken met 26% in Sittard-Geleen en een hoog percentage gezinnen (48%, tegen 34% totale gemeente).
  • Er bestaat in de wijk een laag woningleegstandspercentage (2,6%).
  • Inwoners van Sittard Oost zijn tevreden over hun woning en woonomgeving. Het is de wijk met het laagste percentage mensen, dat wil verhuizen.
  • Er zijn een aantal goede sociaal-maatschappelijke voorzieningen: een winkelcentrum, een basisschool, kinderopvang, een sporthal, huisartsen, fysiotherapie en apotheek in de directe omgeving. Er ontbreekt helaas een gemeenschapscentrum.
  • De wijk wordt gekenmerkt door een groene omgeving en een lage bebouwingsdichtheid; zij is aan drie zijden omgeven door groen buitengebied.

Een groene wijk

Kemperkoul is een van de meest uitgestrekte wijken in de gemeente. Bij de aanleg ervan is veel aandacht besteed aan de beeldkwaliteit en met name aan een omvangrijke openbare ruimte, gevuld met veel groen. De ligging nabij de uitgestrekte buitengebieden van de Kollenberg en de Selfkant, maken de ontspanningsmogelijkheden in de vorm van wandelen, fietsen en sporten bijzonder aangenaam.

Een sociale wijk

De sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid in de relatief jonge wijk groeit en bloeit, ondanks dat er geen traditioneel verenigingsleven bestaat.

De vier buurten van de wijk Kemperkoul (Europapark, Lahrhof, Haagsittardpark en Kempehof) zijn in verschillende perioden gebouwd, hebben elk hun eigen karakter en liggen duidelijk gescheiden ten opzichte van elkaar. Dat betekent dat de schaalgrootte van de activiteitenontwikkeling vaak op straat- en deelbuurtniveau ligt.

Wat de bewoners van deze buurten vooral met elkaar verbindt, zijn de contacten die men heeft via de schoolgaande kinderen en het winkelcentrum.

Wij denken –als wijkplatform- dat het goed is om breder te kijken. Er gebeurt heel veel in uw nabijheid!

Wijkontwikkeling

Bestemmingsplannen moeten elke 10 jaar vernieuwd worden. De gemeente heeft een nieuwe gebiedsvisie voor Sittard-Oost en een analyse van de wijk Kemperkoul gemaakt en heeft dit in 2013 als thema besproken met het wijkplatform.

Voor Sittard Oost geldt, dat het nieuwe bestemmingsplan uitsluitend gericht is op het behouden en beheren van de bestaande ruimtelijke situatie, dus geen ingrijpende wijzigingen (zie ook de website van de gemeente).

Daarmee zijn de uitgangspunten vastgesteld van de ruimtelijke en beeldbepalende invulling van de wijk. Bij ontwikkelingen en wijzigingen vormt dit de basis voor beoordeling van veranderingen.

Belangrijke onderwerpen die in dit verband besproken zijn, waren de gesloten stedenbouw van de buurt Lahrhof, de beperkte ontsluiting van de wijk en de gevolgen van de toekomstige vergrijzing. In dit verband werd geconstateerd dat er relatief weinig seniorenwoningen in de wijk zijn. Alleen in Lahrhof ligt een appartementencomplex met lift. Dit betekent dat ook in afstemming met woningbouwcorporaties gestreefd zal worden naar een aanbod van voldoende seniorenhuisvesting (rollator- en rolstoelgeschikte woningen) in de toekomst.