Loading...
Doelstelling 2017-06-30T10:21:50+01:00
Burgerparticipatie en leefbaarheid: de media staan er vol mee! Maar wat is het, en vooral: wat doet het? Daarover wil het wijkplatform met u als bewoners in gesprek.
Iedere wijk heeft een wijkplatform. Gemeenten overleggen regelmatig met de wijkplatforms over de leefbaarheid in de wijk. Doel is om samen met u –als bewoner- de leefbaarheid in onze wijk zo aangenaam mogelijk te maken: is het schoon in uw buurt, kunnen de kinderen er veilig spelen, voelt u zichzelf veilig op straat, zijn er voldoende activiteiten en voorzieningen voor jong en oud? Met andere woorden: vindt u het prettig wonen in uw buurt?
Het wijkplatform Kemperkoul bestaat sinds 2008. Wij vinden een goed overleg met de bewoners belangrijk. U bent immers de ‘ogen en oren’ van de wijk. U kunt dan ook bij ons terecht met problemen uit uw buurt, u kunt voorstellen doen en oplossingen aandragen.
Wij zijn druk doende met de voorbereidingen om ook via de moderne social media met de wijkbewoners contacten te leggen en te onderhouden. Het doel is om communicatie en informatie doorlopend met u -als wijkbewoners- te onderhouden. Daarnaast is het goed om klachten vooral direct te melden bij het gemeentelijke meldpunt of de politie.
U KUNT OOK BIJDRAGEN
Wilt u bekendheid geven aan uw vereniging, aan activiteiten of heeft u bijzondere foto’s uit de wijk of een leuk artikel, stuur deze dan in via ons contactadres, de kans is groot dat dit op onze website geplaatst wordt.