Veiligheid en overlast 2017-06-30T10:23:45+01:00

Veiligheid en overlast

Het is bekend dat er problemen zijn met de verkeersveiligheid in de wijk. Met name de Wehrerweg is een drukke, onveilige en moeilijk oversteekbare verkeersroute. Vrachtverkeer uit Duitsland en grensoverschrijdend verkeer gebruikt de weg frequent. Daarnaast is de Wehrerweg de enige gebiedsontsluitingsweg. Ook de bus stopt op deze weg, waardoor opstoppingen ontstaan. Om deze weg te vermijden gebruiken wijkbewoners andere uitvalswegen. Dit leidt tot onveilige situaties.

Alle wijkwegen komen uit op de Wehrerweg: voor een deel via rotondes. Bij de kruising met de Bachstraat ontbreekt een rotonde. Verder is het zo dat er geen vrijliggende fietspaden zijn bij de rotondes wat de onveiligheid voor langzaam verkeer vergroot.

Rondom de Romeinenstraat ligt een knelpunt met het laden en lossen van de winkels, het halen en brengen van schoolkinderen en het parkeren op en naast het parkeerterrein de Wimmeren. Gevolg is dat het verkeer dat naar de basisschool of het winkelcentrum wil, regelmatig vaststaat.

Ook wordt geconstateerd dat de buurtontsluitingswegen in de wijk niet altijd veilig zijn ingericht en zijn de oude holle wegen door het hoogteverschil en de ‘beugels’ soms moeilijk oversteekbaar.

Voor verbetering van de toegankelijkheid voor mindervaliden is in de wijk in 2015 een pilotproject door de gemeente uitgevoerd.

 

Voor het wijkplatform is de problematiek van de verkeersveiligheid een belangrijk en regelmatig gespreksonderwerp in de

besprekingen met de gemeente. Dit soort problemen zijn vaak niet ineens en op korte termijn oplosbaar.

Stap voor stap worden er deelmaatregelen genomen, die uiteindelijk tot systematische verbeteringen moeten leiden.

Rond het centrum van de wijk aan de Romeinenstraat zijn en worden regelmatig aanpassingen aangebracht.

De geplande reconstructie van de Wehrerweg in 2015 is –tot grote teleurstelling van het platform- andermaal uitgesteld.